Home | Team | Route | Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
DH Vastgoed BV stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die DH Vastgoed BV op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. DH Vastgoed BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copywright
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan DH Vastgoed BV, en / of haar leveranciers. Informatie van DH Vastgoed BV ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DH Vastgoed BV.

Veiligheid
Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. DH Vastgoed BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Aansprakelijkheid
DH Vastgoed BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.